Đăng nhập của bạn Google Analytics tài khoản và sau khi tạo bản sao hồ sơ web site của bạn và dán mã phân tích vào lĩnh vực này." id="input-google-analytics" class="form-control">Đăng nhập của bạn Google Analytics tài khoản và sau khi tạo bản sao hồ sơ web site của bạn và dán mã phân tích vào lĩnh vực này." id="input-google-analytics" class="form-control">
Điện lạnh ACE
HỖ TRỢ
0913.525 955
  • Ms. Mai (HCM) Skype chat, instant message
  • 0918. 028 394
  • Mrs. Thương (HN) Skype chat, instant message
  • 0913.816.005
  • Mr. Bá (VN) Skype chat, instant message
  • 0913. 049 252
TÌM KIẾM
Hỏi đáp
Hỏi đáp
EU đã thông qua luật mới nhằm đơn giản thủ tục Hải quan

EU ĐÃ THÔNG QUA LUÂT MỚI NHẰM ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HẢI QUAN

(29/7/2015)

 

Ủy ban châu Âu (EC) vừa thông qua một bộ luật mới để tạo dựng một hệ thống hải quan "đơn giản, hiện đại hơn và thống nhất" tại Liên minh châu Âu (EU) nhằm hỗ trợ các hoạt động thương mại xuyên biên giới và mở rộng hợp tác về các vấn đề hải quan toàn khối.

 

Theo một thông cáo báo chí của EC, luật này liên quan tới nhiều hoạt động hải quan bao gồm đơn giản hóa các thủ tục và quy trình thông quan, các quy tắc rõ ràng hơn để đảm bảo sự đối xử công bằng đối với các thành phần kinh tế trong EU...

Luật này cũng bao gồm việc xác lập các yêu cầu về dữ liệu chung làm cơ sở cho các hệ thống IT (công nghệ thông tin) mới liên kết cơ quan hải quan của các nước thành viên để đảm bảo tốt cho công tác trao đổi thông tin, cải thiện công tác quản lý rủi ro nhằm tăng cường chống buôn bán bất hợp pháp, chống khủng bố và các hoạt động tội phạm khác.

Trong những năm qua, EC đã nghiên cứu việc tiến hành cải cách, "đại tu" lớn đối với lĩnh vực hải quan. Các quy định cơ bản đã được thay đổi vào năm 2013. Các biện pháp cụ thể sẽ cần được thông qua để các quy định mới có thể bắt đầu áp dụng vào ngày 1/5/2016.

Hiện nay, Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu đang xem xét bộ luật liên quan và có thể đưa ra ý kiến phản hồi trong vòng hai tháng.

Theo số liệu thống kê, cơ quan hải quan các nước EU xử lý và thông quan 16% tổng khối lượng thương mại trên thế giới, tương đương hơn 2 tỷ tấn hàng hóa/năm với tổng giá trị lên tới 3.400 tỷ euro./.

 

Nguồn www.vietnamplus.vn

Tin liên quan